Domeček 166

Domecek logo 166

Domeček 166

Zásady zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Mgr. Simona Němečková, sídlo provozovny: Kordon 166, 686 05 Uh. Hradiště

Jak to funguje?

K přihlašování na kurzy využíváme formuláře na webových stránkách.

Pokud máte zájem přihlásit se, vyplníte do přihlášky základní údaje o sobě – viz níže. Kliknutím na rámeček s textem “Odeslat” uzavřete s naší organizací smlouvu, kterou akceptujete podmínky našich kurzů – viz níže, včetně informací o tom, jak budeme s vašimi osobními údaji zacházet.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Naše organizace má k dispozici všechny údaje, které do přihlášky zadáte, zejména: jméno, příjmení, email a telefon a rok narození.

Informace zpracováváme za následujícími účely:

  • Jméno, příjmení, e-mail a telefon – slouží ke kontaktu a komunikaci s vámi ohledně návštěvy kurzu, administrace a plateb.
  • Datum narození – slouží k lepšímu formování skupin při výuce.

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje  zpracováváme také pro účely reklamací či jiných vznesených nároků, pro účely vedení účetnictví – zde se jedná o jméno, příjmení, kurz, který jste navštívil, a výše zaplacené částky za kurz.

Uzavřením smlouvy dále berete na vědomí, že během kurzu na základě § 6.1f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů může být zřizovatelem, nebo osobou jím pověřenou, z akce pořizován audiovizuální záznam a fotografie, na nichž může být zachycena i vaše osoba. Záznam a fotografie mohou být použity správcem za účelem prezentace této akce na jeho webových stránkách a sociálních sítích. Účelem není identifikovat konkrétní účastníky akce. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním těchto záznamů a s výše uvedeným způsobem užití.

Kde a jak osobní údaje uchováváme a chráníme?

Správce i zpracovatel přijali dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů:

Informace vámi poskytnuté na základě uzavřené smlouvy (uzavíráte odesláním přihlášky) zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely administrativy a organizace kurzů, účetnictví a evidence.

Jaká máte práva?

Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů, či provedli některé operace s osobními údaji.

Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Tam, kde jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese: snem@centrum.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Podmínky přihlašování a účasti na kurzech

Beru na vědomí, že během kurzů nepřebíráme odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka/ice kurzu.

Jsem informován/a o tom, že nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi/ici v souvislosti s účastí na kurzu.

Přejít nahoru