Informace

 Školní rok 2018/ 2019

  • Školní rok v Domečku 166 začíná 18. 9. 2018 a končí 17. 5. 2019
  • Výuka neprobíhá v době školního volna.

Zápis probíhá:

  • v elektronické formě od 23. 8. 2018
  • osobně v Domečku 166 dne 5. 9. 2018 v době od 16. 00 - 18. 00 hod

 Platby:

  1. v hotovosti: při první výukové hodině
  2. na účet: 4352574399/0800 do 2. 10. 2018

 


 

snem@centrum.cz, tel:737978736