Školní rok 2019/ 2020

Školní rok v Domečku 166 začíná 16. 9. 2019 a končí 15. 5. 2020

Výuka neprobíhá v době školního volna.

Zápis probíhá: v elektronické formě od 12. 8. 2019

                     osobně v Domečku 166 dne 4. 9. 2019 v době od 16. 00 - 18. 00 hod

 Platby:

  1. v hotovosti: při první výukové hodině
  2. na účet: 4352574399/0800 do 7. 10. 2019

 


 

snem@centrum.cz, tel:737978736