Školní rok 2020/ 2021

Školní rok v Domečku 166 začíná 14. 9. 2019 

Výuka se nekoná v době školního volna.

Zápis probíhá: v elektronické formě od 17. 8. 2020,

                     ale pokud se chcete dostavit osobně - tak vás uvítáme

v Domečku 166

dne 2. 9. 2020 v době od 16. 00 - 18. 00 hod

 Platby:

  1. na účet: 4352574399/0800 do 9. 10. 2020

 


 

snem@centrum.cz, tel:737978736